Previous Next

Co je KUK?

KUK! je prvním českým multižánrovým festivalem, který cílí především na návštěvníky ve věku od 10 měsíců do tří let. Cílem projektu je nabídnout rodinám s malými dětmi smysluplný program s vysokou uměleckou úrovní, nekomerční alternativu kvalitní dětské zábavy i inspirativní divadelní přehlídku. Projekt navazuje na celosvětový trend divadla pro nejmladšího diváka a chce ho představit také českému publiku. Festival také představí inspirativní doprovodné aktivity, které podporují společné trávení volného času rodičů s dětmi. Projekt se také snaží propojovat rodiče s malými dětmi v daných lokalitách a zamezit tak jejich částečné sociální izolaci během rodičovské dovolené.

Přínos festivalu tkví v tom, že rozvíjí dětskou představivost, seznamuje nejmladší diváky s hudbou i divadlem a buduje v nich vztah k umění přirozeným způsobem. I název KUK vychází z touhy dětí objevovat a poznávat. Projekt tak přispívá k výchově budoucí generace návštěvníků kulturních institucí a snaží se podporovat vnímání kultury a umění jako běžné součásti života.

Projekt se záměrně nekoná v centrální části Prahy, ale na spíše na jejích okrajích, abychom zaplnili mezeru v programové kulturní a volnočasové nabídce v některých lokalitách.

Po úspěšném nultém ročníku, který u návštěvníků získal velmi pozitivní ohlasy, se KUK! letos rozšiřuje nejen termínově, ale také co se programové náplně týče.

 

Podívejte se na náš nabitý program!

Free Joomla! template by Age Themes